Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold – Juka Beauty

Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)

SKU:JK04112020002
-24% 319,000₫ 419,000₫
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)
 Dầu dưỡng da chiết xuất nụ hoa tầm xuân The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil (30ml)