Dầu gội, dầu xả cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice – Juka Beauty

Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner

SKU:JK04112020004
-29% 499,000₫ 699,000₫
Tiêu đề:
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo/conditioner