Dầu gội và xả tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Weilaiya Shampoo/C – Juka Beauty

Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner

SKU:JK22102020001
-64% 249,000₫ 699,000₫
Tiêu đề:
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner
 Dầu gội, dầu xả chiết xuất gừng tóc trị gàu, kiềm dầu Weilaiya Ginger Shampoo/Conditioner