Bộ dầu gội - xả Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair – Juka Beauty

Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair

SKU:SP001147
-21% 550,000₫ 699,000₫
Tiêu đề:
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair
 Bộ dầu gội - xả chiết xuất gừng hà thủ ô cấp ẩm trị rụng tóc Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair