Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml – Juka Beauty

Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml

SKU:JK12062020003
-34% 229,000₫ 345,000₫
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml
 Tinh chất trị thâm mắt The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG 30ml